19 November 2011


Arrahmah.com – Inilah bukti kekejaman dan kebiadaban rezim syi’ah Iran. Mereka kejam dan biadab terhadap kaum Muslimin yang bertahid, yang mengucapkan laaa ilahaa illa Allah, Muhammadur rosulullah , yang membuktikan dirinya bertahid hanya kepada Allah, dan Mengakui Muhammad adalah Rosulullah SAW. Syiah Rafidhah ini sangat benci terhadap Ahlut tauhid, mereka menggunakan apapaun cara untuk membantai Ahlus sunnah demi mencari ridha setan dan imam-imam sesatnya. Semoga video ini menjadi bahan renungan bagi mereka yg masih mengaggap syiah itu bagaian dari Islam, dan Ahmadenejad seorang yg baik, camkan! Mereka semua adalah musuh Allah, dan wajib diperangi! Allahu Akbar!

0 Comments:

Post a Comment