11 Februari 2024

 


05 Februari 2024


 حكم حرق الأسعار في البضائع من أجل الحصول على سيولة مالية

المفتي : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

تاريخ الفتوى : 24 يوليه 2022

رقم الفتوى : 7156

 

السؤال

ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟

وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟

وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟

الجواب

ما يلجأ إليه بعض الناس من شراء سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته بسعر حالٍّ معجل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يترتب على ذلك محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من أزماته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.

وهذه المعاملة هي التي تسمى (بيع العينة)، ولم يرد نصٌّ أو إجماع يمنع منها، وهي داخلة في مسمى البيع؛ لأنها عبارة عن شراء السلعة دينًا ثم بيعها حالًا، وهو وإن كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل، إلا أن هذه الخسارة معوضة بما حصل له فيها من تيسير أمره وقضاء حاجته.

وأما بيع هذه السلعة المعينة لغير مَن اشتراها منه أولًا بثمن حالٍّ أقل، فهي أولى بالجواز من الصورة الأولى؛ لأنه إن جاز البيع للبائع نفسه فإنه يجوز بيعها لغير البائع من باب أولى.

التفاصيل ....

15 Januari 2024

Bisnes Dengan Allah SWT

 
07 Januari 2024

Soalan

Seorang penanya berkata: Saya mengamati fatwa-fatwa yang membenarkan pelbagai transaksi dengan bank. Salah seorang kawan saya memberitahu saya bahawa mereka yang mengatakan harus berurusan dengan bank sedang membenarkan transaksi bank dengan cara talfiq adalah haram antara mazhab fiqh. Sila jelaskan sejauh manakah kenyataan ini benar?


Jawapan

Pendapat yang mengatakan bahawa pihak yang cuba mentashihkan transaksi muamalah  di bank  hari ini dengan mencari pelbagai jalan keluar daripadanya merupakan talfiq antara mazhab dan ia adalah haram.

Jawapan: Kedua-dua isu itu adalah isu yang berasingan, dan sesunggunya Dar Ifta’ Mesir telah menetapkan metodologi dalam berfatwa bahawa:

أن للمفتي التلفيق في الفتوى بحسب ما يراه محقِّقًا لمقاصد التشريع وملبِّيًا لحاجات المكلفين  

Mufti berhak untuk bertalfiq dalam berfatwa mengikut apa yang dilihatnya sebagai mencapai tujuan syar’i dan memenuhi keperluan orang ramai”. 

Dalam hal ini, harus bagi orang ramai untuk bermuamalah dengan  ketetapan yang ditetapkan oleh seorang mufti sekalipun dengan cara bertalfiq.

Tidak dinafikan bahawa pandangan yang mengatakan bahawa tidak syar’inya bertalfiq  adalah tidak tepat  dan tidak sesuai dengan kemudahan dan kesyumulan undang-undang Syariah, kerana sesuatu perkara itu boleh ditajdid dalam apa  isu sekalipun, walaupun dengan tajdid itu ia akan menimbulkan kesan dan hukum yang baru. Oleh itu, ijtihad para fuqaha salaf dan fokus mereka kepada pandangan  tertentu daripada pelbagai pendapat. Ianya tidak mengikat kita supaya hanya fukus pada salah satu daripada pendapat mereka itu. Malah dengan tidak terikat pada pandangan meraka itu ia mungkin merupakan penyelesaian yang ideal dalam menghadapi sesuatu isu. Mufti berhak untuk memilih pelbagai kaedah dalam menghadapi perkembangan terkini dalam isu muamalah semasa, mereka bebas untuk mengambil lebih daripada satu mazhab dengan menjaga pelbagai syarat dan kaedah fiqh supaya  fatwa meraka akan  selari dengan tujuan dan sifat undang-undang Syariah.

baca fatwa penuh Dar Al-Ifta' Mesir


28 Disember 2023

Tawarruq dan Komoditi Murabahah

 

25 Disember 20231-Apa itu tawarruq?

Tawarruq ialah instrumen pembiayaan tersusun di mana pelanggan memperoleh tunai untuk keperluannya selepas beberapa siri transaksi jualan.

2-Bagaimanakah proses tawarruq dilakukan?

Tawarruq dilakukan oleh bank membeli barang daripada pembekal (jualan pertama), kemudian menjualnya kepada pelanggan (jualan kedua), dan pelanggan menjual barang tersebut kepada pembekal lain untuk mendapatkan tunai (jualan ketiga).

3-Adakah tawarruq satu jualan yang menguntungkan?

Tawarruq adalah instrumen pembiayaan yang diatur untuk mendapatkan tunai, manakala Murabahah adalah kontrak yang digunakan antara bank dan pelanggan dalam kebanyakan kes (jualan kedua).

4-Apakah komoditi yang boleh digunakan dalam tawarruq?

Setiap komoditi kecuali emas dan perak adalah sah untuk tawarruq, dan logam, minyak sawit dan komoditi lain sering digunakan.

 5-Apakah peranan pengantara kewangan dalam tawarruq?

Jika transaksi tawarruq dijalankan melalui platform elektronik, pengantara kewangan akan menjual barangan (bukan pembekal) kepada bank (jualan pertama) dan pengantara kewangan lain akan membeli barangan daripada pelanggan (jualan ketiga).

6-Apakah hukum tawarruq?

Tawarruq dibolehkan mengikut hukum syarak sekiranya syarat dan syarat jual beli itu termasuk dalam setiap tiga jualan (pertama, kedua dan ketiga), di samping syarat menjual barang kepada pembeli selain pembekal pertama dalam jualan ketiga.

7-Bila tawarruq haram?

Tawarruq tidak dibenarkan menurut undang-undang Syariah jika ia termasuk salah satu syarat jualan atau salah satu rukunnya, seperti ketiadaan barang atau kegagalan untuk mengambil milik barang secara nyata atau konstruktif sebelum penjualan atau penjualan. barang kepada pembekal pertama.

8-Bagaimanakah pihak bank memastikan ketiga-tiga jualan Tawarruq itu mematuhi kehendak Syariah?

Setiap penjualan dalam proses Tawarruq, selepas tamatnya, didokumentasikan dengan dokumen yang menunjukkan kehadiran barang, pemindahan hak milik, bukti penahanan, walaupun secara sah, dan keperluan lain, di samping menjalankan proses audit Syariah secara berperingkat. daripada perjanjian itu.

9-Bolehkah pelanggan melantik orang lain untuk menjual barang?

Pelanggan boleh memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual barangan bagi pihaknya, dan adalah lebih baik untuk ejen selain daripada penjual berada dalam jualan kedua (bank).

Rujukan .kfh

 


24 Disember 2023

 

;;