28 Disember 2023

Tawarruq dan Komoditi Murabahah

 

25 Disember 20231-Apa itu tawarruq?

Tawarruq ialah instrumen pembiayaan tersusun di mana pelanggan memperoleh tunai untuk keperluannya selepas beberapa siri transaksi jualan.

2-Bagaimanakah proses tawarruq dilakukan?

Tawarruq dilakukan oleh bank membeli barang daripada pembekal (jualan pertama), kemudian menjualnya kepada pelanggan (jualan kedua), dan pelanggan menjual barang tersebut kepada pembekal lain untuk mendapatkan tunai (jualan ketiga).

3-Adakah tawarruq satu jualan yang menguntungkan?

Tawarruq adalah instrumen pembiayaan yang diatur untuk mendapatkan tunai, manakala Murabahah adalah kontrak yang digunakan antara bank dan pelanggan dalam kebanyakan kes (jualan kedua).

4-Apakah komoditi yang boleh digunakan dalam tawarruq?

Setiap komoditi kecuali emas dan perak adalah sah untuk tawarruq, dan logam, minyak sawit dan komoditi lain sering digunakan.

 5-Apakah peranan pengantara kewangan dalam tawarruq?

Jika transaksi tawarruq dijalankan melalui platform elektronik, pengantara kewangan akan menjual barangan (bukan pembekal) kepada bank (jualan pertama) dan pengantara kewangan lain akan membeli barangan daripada pelanggan (jualan ketiga).

6-Apakah hukum tawarruq?

Tawarruq dibolehkan mengikut hukum syarak sekiranya syarat dan syarat jual beli itu termasuk dalam setiap tiga jualan (pertama, kedua dan ketiga), di samping syarat menjual barang kepada pembeli selain pembekal pertama dalam jualan ketiga.

7-Bila tawarruq haram?

Tawarruq tidak dibenarkan menurut undang-undang Syariah jika ia termasuk salah satu syarat jualan atau salah satu rukunnya, seperti ketiadaan barang atau kegagalan untuk mengambil milik barang secara nyata atau konstruktif sebelum penjualan atau penjualan. barang kepada pembekal pertama.

8-Bagaimanakah pihak bank memastikan ketiga-tiga jualan Tawarruq itu mematuhi kehendak Syariah?

Setiap penjualan dalam proses Tawarruq, selepas tamatnya, didokumentasikan dengan dokumen yang menunjukkan kehadiran barang, pemindahan hak milik, bukti penahanan, walaupun secara sah, dan keperluan lain, di samping menjalankan proses audit Syariah secara berperingkat. daripada perjanjian itu.

9-Bolehkah pelanggan melantik orang lain untuk menjual barang?

Pelanggan boleh memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual barangan bagi pihaknya, dan adalah lebih baik untuk ejen selain daripada penjual berada dalam jualan kedua (bank).

Rujukan .kfh

 


24 Disember 2023

 

20 Disember 2023

Kerja dan Dakwah

 


03 Disember 2023

 

;;