14 Oktober 2010

Indahnya pengembaraan malam yang ku lalui

INI ADALAH CATATAN TENTANG APA YANG TELAH KU TEMUI SEPANJANG PENGEMBARAANKU DALAM 2 RAKAAT TAHAJJUD DAN 3 RAKAAT WITIR .
HANYA DENGAN MEMBACA AL-QURAN BESAR YANG TERLETAK DI HADAPAN SEMASA SEDANG SOLAT ,MAKA SEMUA MEMORI INDAH INI DAPAT KU LALUI DENGAN PENUH KENIKMATAN.

1-Pengembaraan dalam Rakaat Pertama Tahajjud
Muka surat 339 : Surah Al-Haj : Ayat : 56 - 64

[56]. Kuasa pemerintahan pada hari kiamat itu tertentu bagi Allah. ia akan menghukum di antara mereka. maka orang-orang Yang beriman dan beramal soleh ditempatkan di Dalam syurga Yang penuh Dengan Segala nikmat dan kesenangan;
[57]. dan orang-orang Yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, maka mereka beroleh azab seksa Yang menghina.
[58]. dan orang-orang Yang berhijrah pada jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia Yang baik. dan (ingatlah) Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnia.
[59]. sudah tentu Allah akan memasukkan mereka (yang tersebut itu) ke tempat Yang mereka sukai (Syurga), dan Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.
[60]. Demikianlah (janji balasan Allah Yang melimpah-limpah itu). dan sesiapa Yang membalas kejahatan orang, sama seperti Yang dilakukan kepadaNya, kemudian ia dianiaya lagi, Demi Sesungguhnya Allah akan menolongnya. (dalam pada itu ingatlah) Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.
[61]. (Pertolongan Yang dijanjikan Allah tetap berlaku) kerana Allah berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan sebagaimana kuasaNya memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam (silih berganti); dan (ingatlah) Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
[62]. Bersifatnya Allah Dengan kekuasaan dan Luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah, Dia lah sahaja Tuhan Yang sebenar-benarnya, dan Bahawa Segala Yang mereka sembah selain dari Allah itulah Yang nyata palsunya. dan (ingatlah) Sesungguhnya Allah jualah Yang Maha tinggi keadaannya, lagi Maha besar (kekuasaanNya)
[63]. tidakkah Engkau melihat Bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit, lalu menjadilah bumi ini hijau subur (dengan sebabnya)? Sesungguhnya Allah Maha Halus serta lemah-lembut (urusan tadbirNya), lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan hal-ehwal sekalian makhlukNya).
[64]. Segala Yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaanNya. dan Sesungguhnya Allah, Dia lah jua Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

2-Pengembaraan dalam rakaat kedua Tahajjud
Muka surat : 340 . Surah : Al-Haj. Ayat : 65 - 72

[65]. tidakkah Engkau melihat Bahawa Allah telah memudahkan apa Yang ada di bumi untuk kegunaan kamu, dan (demikian juga) kapal-kapal Yang belayar di laut Dengan perintahNya? dan ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi, kecuali Dengan izinNya; Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihanNya dan rahmatNya kepada umat manusia.
[66]. dan Dia lah Yang menghidupkan kamu, kemudian ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur.
[67]. bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat Yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah Ahli-ahli syariat Yang lain membantahmu Dalam urusan syariaatmu; dan serulah (Wahai Muhammad) umat manusia kepada ugama Tuhanmu, kerana Sesungguhnya Engkau adalah berada di atas jalan Yang lurus.
[68]. dan jika mereka mengemukakan bantahan kepadaMu, maka katakanlah: "Allah Amat" mengetahui akan apa Yang kamu lakukan.
[69]. "Allah akan menghukum di antara kamu semua pada hari kiamat, mengenai apa Yang kamu berselisihan padanya".
[70]. Bukankah Engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui Segala Yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya Yang demikian itu ada tertulis di Dalam Kitab (Lauh Mahfuz); Sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah.
[71]. dan mereka menyembah Yang lain dari Allah Iaitu benda-benda Yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan membenarkannya, dan Yang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya dan (ingatlah) tiadalah bagi orang-orang Yang zalim (dengan perbuatan syirik) itu sesiapapun Yang dapat memberikan pertolongan (di dunia dan di Akhirat).
[72]. dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami Yang jelas nyata, Engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang Yang kafir itu tanda marah dan benci, hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang-orang Yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika demikian, Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu: Yang lebih buruk lagi daripada apa Yang telah menyebabkan kemarahan kamu itu? ialah neraka Yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Yang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali! "

3-Pengembaraan dalam rakaat pertama Witir
Muka surat :341. Surah : Al-Haj. Ayat : 73 - 78

[73]. Wahai umat manusia, Inilah diberikan satu misal perbandingan, maka dengarlah mengenainya Dengan bersungguh-sungguh. sebenarnya mereka Yang kamu seru dan sembah, Yang lain dari Allah itu, tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat Walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya; dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. (Kedua-duanya lemah belaka), lemah Yang meminta (dari mendapat hajatnya), dan lemah Yang diminta (daripada menunaikannya).
[74]. mereka (yang kafir musyrik) itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan Yang selayaknya (sebagaimana Yang ditetapkanNya); Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.
[75]. Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia; Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.
[76]. ia mengetahui apa Yang ada di hadapan mereka dan apa Yang ada di belakang mereka; dan kepada Allah jualah kembalinya Segala urusan.
[77]. Wahai orang-orang Yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan sembahyang), dan Beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkanNya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat).
[78]. dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Dengan jihad Yang sebenar-benarnya Dia lah Yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan ugamaNya); dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah Dalam perkara ugama, ugama bapa kamu Ibrahim. ia menamakan kamu: "Orang-orang Islam" semenjak dahulu dan di Dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi Yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang Yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang Yang benar dan Yang salah). oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. maka (Allah Yang demikian sifatnya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan.

4- Pengembaraan dalam rakaatkedua Witir
Muka surat : 342. Surah : Al-Mukminun. Ayat : 1 -17

1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang Yang beriman,
2. Iaitu mereka Yang khusyuk Dalam sembahyangnya;
3. dan mereka Yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan Yang sia-sia;
4. dan mereka Yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu);
5. dan mereka Yang menjaga kehormatannya, -
6. kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka Sesungguhnya mereka tidak tercela: -
7. Kemudian, sesiapa Yang mengingini selain dari Yang demikian, maka merekalah orang-orang Yang melampaui batas;
8. dan mereka Yang menjaga amanah dan janjinya;
9. dan mereka Yang tetap memelihara sembahyangnya;
10. mereka itulah orang-orang Yang berhak mewarisi -
11. Yang akan mewarisi syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.
12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah;
13. kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan Yang kukuh;
14. kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu Dengan daging. setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk Dia menjadi makhluk Yang lain sifat keadaannya. maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta.
15. Kemudian, Sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
16. kemudian Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.
17. dan Demi sesungguhnya, Kami telah menciptakan tujuh jalan di atas kamu, dan Kami pula tidak lalai daripada (menyediakan keperluan) makhluk-makhluk kami.

5-Pengenbaraan dalam Witir penutup satu rakaat
Muka surat : 343-344. Surah : Al-Mukminun. Ayat : 18- 42

18. dan Kami turunkan hujan dari langit Dengan sukatan Yang tertentu, serta Kami tempatkan Dia tersimpan di bumi; dan Sesungguhnya Kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.
19. Kemudian, Kami tumbuhkan untuk kamu Dengan air itu, kebun-kebun tamar (kurma) dan anggur. kamu beroleh Dalam kebun-kebun itu (berbagai jenis lagi) buah-buahan Yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
20. dan (Kami juga menumbuhkan untuk kamu) pokok Yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina, Yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang Yang makan.
21. dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca Yang menyedarkan (tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya); Kami beri kamu minum dari susu Yang ada Dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya; dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
22. dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.
23. dan Demi sesungguhnya, Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya lalu berkatalah ia: "Wahai kaumku, Sembahlah kamu akan Allah (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. oleh itu, tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya?".
24. maka ketua-ketua Yang kafir dari kaumnya berkata (sesama sendiri)): "orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. dan kalaulah Allah berkehendak (mengutuskan seorang Rasul) tentulah ia menurunkan malaikat menjadi RasulNya. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini Dalam kalangan datuk nenek Kami Yang telah lalu.
25. "Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki Yang mengidap penyakit gila. oleh itu tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa".
26. Nabi Nuh berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku tolonglah daku, kerana mereka mendustakan seruanku".
27. lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera Dengan pengawasan serta kawalan kami, dan Dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); kemudian apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), maka masukkanlah ke Dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu (dan pengikut-pengikutmu) kecuali orang Yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka (disebabkan kekufurannya); dan janganlah Engkau merayu kepadaKu untuk menolong kaum Yang zalim itu, kerana Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan Dengan taufan sehingga mati lemas.
28. "Kemudian apabila Engkau dan orang-orang Yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu maka hendaklah Engkau (bersyukur kepada Allah dengan) berkata: ` Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah menyelamatkan Kami daripada orang-orang Yang zalim '.
29. "Dan berdoalah Dengan berkata: ` Wahai Tuhanku, Turunkanlah daku di tempat turun Yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat ' "
30. Sesungguhnya pada Yang demikian itu terdapat tanda-tanda (yang mendatangkan iktibar); dan Sesungguhnya Kami tetap menguji (hamba-hamba Kami).
31. kemudian Kami ciptakan sesudah mereka, umat Yang lain.
32. lalu Kami mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka (dengan berfirman melalui Rasul itu): "Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. oleh itu tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadanya?"
33. dan (bagi menolak seruan itu), ketua-ketua dari kaumnya Yang kafir serta mendustakan pertemuan hari akhirat, dan Yang Kami mewahkan mereka Dalam kehidupan dunia, berkata (sesama sendiri) "orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, ia makan dari apa Yang kamu makan, dan meminum dari apa Yang kamu minum.
34. "Dan Demi sesungguhnya, jika kamu taati manusia Yang seperti kamu, tentulah kamu Dengan membuat demikian, menjadi orang-orang Yang rugi.
35. "Patutkah ia menjanjikan kamu, Bahawa Sesungguhnya apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan (dari kubur hidup semula)?
36. "Jauh, amatlah jauh (dari kebenaran) apa Yang dijanjikan kepada kamu itu!
37. "Tiadalah hidup Yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. kita mati dan kita hidup (silih berganti) dan tiadalah kita akan dibangkitkan hidup semula.
38. "Tiadalah Dia (Nabi Hud) itu selain dari seorang lelaki Yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah, dan Kami tidak akan beriman kepadanya".
39. Nabi Hud berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, belalah daku, kerana mereka telah mendustakan seruanku".
40. Allah berfirman: "Dalam sedikit masa lagi mereka akan menjadi orang-orang Yang menyesal".
41. akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara Yang menggempakan bumi, Dengan benar lagi adil, lalu Kami jadikan mereka sebagai sampah sarap (yang dihanyutkan oleh banjir). maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum Yang zalim itu.
42. kemudian Kami ciptakan, sesudah mereka, umat-umat Yang lain.

0 Comments:

Post a Comment