03 November 2010

Al-Ahzab 65-66-67-68...menakutkan


Surah Al-Ahzab
Ayat (65.) kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya; mereka pula tidak akan memperoleh sesiapapun Yang akan menjadi Pelindung atau Penolong.
(66). pada masa muka mereka dibalik-balikkan Dalam neraka, mereka berkata (dengan sesalnya): "Alangkah baiknya kalau Kami dahulu (semasa di dunia) taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah.
(67). dan mereka berkata lagi: "Wahai Tuhan kami, Sesungguhnya Kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan Kami dari jalan Yang benar.
(68). "Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara dua kali ganda, dan laknatkanlah mereka Dengan laknat Yang sebesar-besarnya!"

0 Comments:

Post a Comment