03 Oktober 2009

Makan dubuk...eeei gelinya...jom le cuba


Hukum Memakan Dubuk
Ulama’ telah berselisih pendapat mengenai hukum memakan dubuk kepada dua pendapat:
1. Harus memakan dubuk bagi pendapat Imam Syafie, Hanabilah, Zohiriyyah dan jumhur fuqaha’.
Pendapat ini berdasarkan kepada hadis Abdul Rahman Bin Abi Umar. Beliau telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah r.a berkenaan dubuk. Katanya: Adakah engkau makan? Berkata Jabir: Ya. Kata Abdul Rahman: Adakah engkau memburunya? Kata Jabir: Ya. Beliau berkata: Adakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW? Kata Jabir: Ya. (Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya)
2.Tidak boleh makan dubuk bagi mazhab Abi Hanafiah, Abi Yusof Muhammad Ibn Hassan dan pendapat mahsyur dari Imam Malik.
Ini berdasarkan hujjah umum dari kata-kata baginda SAW: “Memakan setiap binatang bertaring daripada binatang buas adalah haram.” Dan Dubuk ini adalah haiwan buas

0 Comments:

Post a Comment