14 April 2010

Hadis Nabi saw
Orang yang disebut Muflis dari golongan umatku, ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal ibadatnya berupa sembahyang,puasa dan zakat, tetapi di samping itu membawa dosa kerana pernah MEMAKI, MENUDUH, memakan harta orang tanpa hak, menumpah darah dan memukul. Orang yang pernah dianiaya diberi pahala kebaikannya kerana telah dianiaya. Demikian seterusnya. Apabila amalan kebaikannya telah habis, diambil dosa orang yang telah dianiaya itu dan dibebankan kepadanya sehingga ia berhak dimasukkan ke neraka dan kemudian dilaksanakan hukumannya.

0 Comments:

Post a Comment