17 April 2010

Mencari dunia dan akhirat

1-Firman Allah SWT dalam hadis Qudsi:
Wahai dunia jika sesiapa berkhidmat kepada Ku, maka kamu berkhidmatlah kepadanya, dan jika sesiapa berkhidmat kepadamu maka kamu perhambakanlah dia. 

2-Allah SWT berfirman kepada para malaikat yang diserahkan kepada mereka urusan razeki anak adam:
" Mana-mana hamba yang kamu dapati yang cita-citanya hanya satu( iaitu semata-mata untuk akhirat) , jaminlah razekinya di langit dan di bumi. Dan mana mana hamba yang kamu dapati mencari razekinya dengan jujur kerana berhati-hati mencari keadilan, berilah dia razeki yang baik dan mudahkan ia baginya. Dan jika ia telah melampaui batas kepada selain itu, biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa yang dikehendakinya. Kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah Aku tuliskan untuknya.
( Hadis Qudsi riwayat Abu Nuaim dari Abu Hurairah)

0 Comments:

Post a Comment