22 April 2010

3 Tahap CINTA

         Cinta adalah gelojak jiwa dan emosi yang terpancar daripada batin manusia yang menampilkan rasa bahagia dan damai dirinya. Perasaan ini mengeratkan seseorang kekasihnya dalam perasaan suka, serasi dan sesuai. Cinta adalah ikatan roh dan hubungan kejiwaan serta intuisi yang berkobar dalam diri. Ianya mengungkapkan diri dalam berbagai-bagai bentuk ekspresi seperti: memuji,mencium,menghormati,menjabat tangan, memberi nasihat,mendakap,menghindari bahaya,memberi hadiah,menemani dan lain-lain sehingga sampai ke tahap hidup bersama. (Ustaz Ghani Shamsudin)

i- Cinta tahap pertama " al-hubbul a'la"
iaitu cinta kepada Allah, rasul, agama dan jihad fi sabilillah, seseorang yang diresapi cinta ini akan menjadi segar dan kental sehingga amat sayang kepada Allah SWT dan mereka redha berbuat apa sahaja demi Allah SWT. cinta tahap pertama wajib berkekalan dan tidak boleh terputus buat selama-lamanya.

ii-Cinta tahap pertengahan" al hubbul al-ausat"
Cinta yang berkaitan dengan individu,keluarga,masyarakat dan sebagainya, Gerakan hati dan perasaan manusia yang merasakan dirinya terikat dengan orang lain dengan pertalian nasab,kekeluargaan,persahabatan dan sebagainya. Cinta tahap pertengahan ini walaupun amat diperlukan dalam hidup bermasyarakat tetapi ia ada had dan sempadannya. Ada kalanya ia wajib disambung dan adakalanya ia wajib diputuskan. kita mesti mencinta seseorang yang mencintai allah SWT dan kita tidak lagi boleh terus mencintai seseorang tidak mencintai Allah dan rasulNya.
iii-Cinta tahap rendah "al hubbul al-adna"
Cinta yang betaraf rendah,negetif dan boleh memusnahkan manusia seperti cinta dan kasih kepada seorang yang zalim,diktator atau seseorang yang menganggap dirinya sebagai tuhan. cinta tahap terendah ini wajib dijauhi dan dihaindari oleh seorang musli yang waras dan teguh imam dan taqwanya kepada Allah SWT.

0 Comments:

Post a Comment