28 Februari 2014

Aidh Al Qarny Jika hari yang baru menghampirimu maka ucapkanlah kepadanya,” Selamat datang wahai tamu yang mulia” Selanjutnya, jamulah dia dengan sebaik baiknya, iaitu dengan melaksanakan ibadah dan amalan fardhu, menunaikan yang wajib, dan melakukan solat berulang ulang, Janganlah engkau cemarkan harimu dengan dosa dan kesalahan kerana sesungguhnya dia tidak akan kembali lagi.

Jika engkau ingin mengingat masa lalu maka ingatlah saat pertama engkau ingin mengingat hari yang telah dijalani , maka ingatlah apa yang telah berhasil engkau selesaikan saat itu sehingga engkau akan merasa bahagia. Jika engkau ingin mengingat hari esok maka ingatlah mimpi mimpi indahmu agar dirimu menjadi optimis.


0 Comments:

Post a Comment