14 Mac 2010

Tukang cerita

Faktor-faktor tersebarnya hadis palsu dalam masyarakat islam:
1-Faktor politik
2-Ashabiah
3-Fanatik Mazhab
4-Golongan Zindiq dan munafiq
5-Ahli-ahli Bid'ah
6-Golongan sufi yang keliru dan sesat
7-Ulama' As-Su'
8-Tukang-tukang cerita
9-Orang yang mencari razeki
10-Orang yang mencari nama ( Ustaz Budak- myceramah.com-hanya gambar hiasan tiada kena mengena dengan tajuk ini )


Tukang cerita
Pendongen dan penglipu lara banyak mencipta hadis-hadis palsu yang mengandungi kisah-kisah yang aneh ajaib untuk menarik perhatian orang.
Diriwayatkan ,Bahawa Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in bersolat di dalam masjid Rasafah. Setelah selesai solat bangunlah tukang cerita di tengah-tengah orang ramai lalu bercerita : 
"Kami diberitakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in yang berkata : Kami diberitakan oleh Abdur Razaq dari Ma'mar dari Qatadah dari Anas katanya: Rasulullah saw bersabda: " Sesiapa yang mengucapkan 'La ilaha ilallah' nescaya Allah menjadikan dari tiap-tiap kalimah seekor burung, paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan. kemudian orang itu bercerita kira-kira dua puluh halaman kertas. 
Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in saling berpandangan. 
Ahmad bertanya Ibnu Ma'in: Engkaukah yang menceritakan hadis itu kepadanya?. 
Ibnu Ma'in menjawab: Demi Allah, baru sekarang inilah saya mendengarnya. 
Setelah selesai orang itu bercerita,maka Ibnu Ma'in memberi isyarat kepadanya lalu ia datang kepada Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma'in. 
Berkata Ibnu Ma'in: Siapakah yang memberitahu hadis itu kepadamu?.
Orang itu menjawab: Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. 
Ibnu Ma'in berkata: Sayalah Ibnu Ma'in dan inilah Ahmad bin Hanbal. Kami tidak pernah mendengar sama sekali hadis itu dari rasulullah saw. 
Orang itu menjawab: Saya selalu dengar bahawa Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in adalah orang bebal, baru sekarang inilah saya dapat mempastikannya. 
Yahya bertanya : Mengapa demikian? 
Ia menjawab: Seakan-akan di dunia ini tidak ada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in selain kamu berdua. Sesungguhnya hadis ini telah ditulis dari tujuh belas orang yang bernama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. 

0 Comments:

Post a Comment