26 Mac 2010

Mimpi Ngeri

Apa yang telah dilihat dan diceritakan oleh Rasulullah saw mengenai mimpinya (Rujuk- Sahih Bukhari)


i-Nabi melihat : Seorang lelaki yang duduk dan seorang lagi berdiri dengan membawa paku dari besi, paku dari besi dimasukkan ke dalam rahang hingga menembusi tengkorak kepalanya, lalu dilakukan pada rahang yang lain seperti itu juga hingga menembusi rahangnya. Lalu ia mencabut paku itu dan melakukan hal yang serupa berkali-kali.
Malaikat mentafsirkan :Adapun yang kamu lihat berupa seorang yang merobek rahangnya adalah pendusta yang suka berdusta. Dia akan terus melakukan seperti itu hingga ke hari kiamat.

ii-Nabi melihat: Seorang lelaki yang tidur di atas tengkoknya dan lelaki yang berdiri di atas kepalanya dengan membawa batu besar. Lalu dia memecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Ketika memukulnya batu itu menggelincir, lalu dia pergi untuk mengambilnya lagi. Dia tidak akan kembali sehingga kepala yang pecah itu kembali elok semua, lalu dipukulnya lagi.
Malaikat mentafsirkan:Adapun yang kamu lihat seorang lelaki yang sedang dipecahkan kepalanya adalah seorang yang Allah SWT telah mengajar Al-Quran kepadanya, namun dia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada siang hari.Dia akan melakukan hal itu sehingga ke hari kiamat.

iii-Nabi melihat : Kami pergi menuju lubang seperti cahaya yang atas dan bawahnya sempit serta di bawahnya ada api yang menyala. ketika api mendekat, maka mereka naik dan berusaha untuk keluar, namun ketika apinya padam, mereka kembali lagi . Di dalamnya ada lelaki dan perempuan yang telanjang.
Malaikat mentafsirkan : Adapun orang yang kamu lihat berada di dalam lubang, mereka adalah para penzina.

iv-Nabi Melihat: Sungai darah di dalamnya terdapat seorang lelaki yang berdiri, dan di tepi sungai ituada seorang lelaki yangt kedua tangannya ada batu, apabila lelaki yang di dalam sungai itu hendak keluar, maka lelaki yang berdiri di tepi sungai itu membalingnya dengan batu agar dia tidak dapat keluar. Setiap kali hendak keluar, maka dia melemparnya dengan batu, agar dia kembali ke tengah sungai darah itu. begitulah seterusnya.
Malaikat mentafsir: orang yang kamu lihat berada di dalam sungai itu mereka adalah pemakan riba. 

(Bersambung..)

0 Comments:

Post a Comment