21 Julai 2015

"Ujian" Menampakkan Sifat Asli Manusia

Dalam keadaan sihat, manusia itu sama, tetapi ketika ujian atau bala’ turun maka tampaklah yang sejati dari mereka.

Dalam riwayat lain disebutkan, “Jika bala’ turun, maka tampaklah siapa yang menyembah Allah dan siapa yang menyembah selain Allah.”

“Jika bala’ turun, maka orang beriman condong kepada keimanannya dan orang munafik condong kepada kemunafikannya.”

“Demi Allah, kami telah melihat mereka saling tolong menolong dalam keadaan sihat, dan ketika bala’ turun, mereka bercerai berai.”  Hasan Al Basri  .(EM/kitab Al Bidayah wa An Nihayah)

0 Comments:

Post a Comment