05 Julai 2015

Pertanyaan ; Apakah boleh seorang Muslim mengeluarkan harta zakat kepada mereka yang berhak, akan tetapi merupakan non-Muslim, kerana sudah tidak ada lagi umat Muslim yang memerlukan?

Darul Ifta Mesir menjawab; Salah satu syarat zakat adalah diberikan harta tersebut kepada sesama Muslim yang memerlukan. Sedangkan sedekah diperbolehkan dibahagikan kepada Muslim dan non-Muslim. (Almasryalyoum/Ram) Baca semuanya EM

0 Comments:

Post a Comment