15 Januari 2010

Tangan panas..tanam pokok tak hidup ???


Bagi sebahagian besar para suami yang sedikit malas, jika disuruh oleh isteri mereka supaya menanam sayur-sayuran di sekeliling rumah mereka, maka mereka akan berkata, tangan saya panas, tanam sayur pasti tak hidup. Betulkah ada istilah tangan panas di dalam islam. Untuk mendapat kepastiannya, maka marilah kita sama-sama menghayati cerita di bawah. 


        Abu Buraidah ra meriwayatkan. Ketika Rasulullah saw baru tiba di Madinah, Salman al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa meja makan yang berisi kurma seraya meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah saw bertanya, Wahai Salman, Apa ini? Salman menjawab, " Ini sedekah untuk engkau dan sahabat engkau. Maka beliau menjawab.Bawalah kurma ini, Sesungguhnya kami tidak menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya, ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliaupun kembali bertanya: Wahai Salman apa ini?. Salman menjawab, Ini adalah hadiah untuk engkau. Maka beliau berkata kepada sahabat beliau: Berkumpullah untuk makan. Saat itu Salman melihat tanda kenabian di belakang Rasulullah saw. Maka ia pun beriman kepada beliau.Setelah itu rasulullah saw membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga sekian dirham untuk ditanami pokok kurma. Di dalam tanah itulah Salman bekerja hingga ia bisa menanggung dirinya sendiri. Seluruh pohon kurma ditanam sendiri oleh Rasulullah saw, kecuali sebatang sahaja yang telah ditanam oleh umar. Maka kurma-kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali sebatang pohon yang ditanam oleh Umar. Rasulullah saw bertanya : Ada apa dengan pohon kurma ini?. Umar menjawab, Wahai Rasulullah saw, sayalah yang menanamnya. Seketika itu juga rasulullah saw mencabut pohon itu lalu menanamnya semula. maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga.   

0 Comments:

Post a Comment