08 Januari 2010

Bertawasul dengan amalan baik

Dari Abi Abdu Rahman Abdullah Bin Umar Al-Khattab ra katanya: Ku dengar rasulullah saw bersabda : Telah berjalan tiga orang dari orang yang berada sebelum kamu hingga mereka terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Apabila mereka masuk, maka jatuhlah sebuah batu besar dari gunung menutupi pintu gua itu dan mereka pun terkurunglah di dalamnya. Kata mereka : " Kamu tidak akan lepas keluar dari dalam gua ini jika kamu tidak mendoakan kehadrat Allah dengan amal-amal kebajikan kamu. Lalu mendoalah seorang dari mereka : Ya Allah ! Aku dahulunya ada beribu-bapa yang telah tua aku tidak pernah memberi minum sebelum keduanya, baik untuk ahli keluargaku mahupun untuk ternakkan. Pada suatu hari aku pergi jauh mencari kayu oleh itu tak dapatlah aku kembali petang kepada keduanya itu sehingga keduanya telah tidur. Maka ku perahkan susu untuk minumam malam mereka berdua, tetapi ku dapati keduanya sedang tidur. Aku tak gemar membangunkan keduanya atau memberi minum dahulu dari mereka untuk ahli dan ternak. Akupun berdiam diri sedang mangkok berada di tanganku menunggu keduanya bangun sehingga fajarpun menyinsing dan kanak-kanak riuh di tempat aku berdiri lalu keduanyapun terbangun dan minum minuman mereka. Ya Allah ! kalau betul yang demikian itu ku lakukan untuk mencari keredhaan-Mu lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maka merengganglah pintu gua itu sedikit, tetapi mereka tak dapat keluar".
        Dan mendoa pula yang seorang lagi : Ya Allah ! Dahulu pakcikku ada mempunyai seorang anak perempuan yang sangat ku cintai. Aku ingin terhadapnya tetapi dia engan menurut kemahuanku hingga berlalu masa setahun kemudian dia datang pula kepadaku, maka ku beri seratus dua puluh dinar supaya dia mahu bersulit-sulit antara aku dengannya. Permintaanku itu diturutnya, sehingga apabila aku berada antara kedua belah kakinya, diapun berkata:" Takutilah Allah dan jangan dibuka pateri melainkan dengan haknya. Maka akupun pergilah meninggalkan dia pada hal dia adalah kekasih yang sangat ku cintai, dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah ! jika betul yang demikian itu ku perbuat kerana mencari keredhaan-Mu lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maka merengganglah lagi batu itu, tetapi mereka masih belum boleh keluar.
             Akhirnya mendoalah pula yang seorang lagi: Ya Allah !. aku telah menggaji beberapa orang buruh dan telahku bayar gaji mereka sekeliannya melain dari seorang yang telah pergi meningglkan bahagiannya. Upahnya itu telah ku kembangkan sehingga menjadi harta yang banyak. Kemudian pada suatu masa dia telah datang kepadaku dan berkata: " Wahai Abdullah, berilah upahku!". Jawabku: " Semua yang kau lihat itu, unta, lembu, kambing dan hamba adalah upahmu belaka". "Janganlah kau bergurau denganku wahai Abdullah". katanya lagi: "Tidak! aku tidak bergurau denganmu".Jawabku pula lalu diambilnyalah semuanya itu dan dihalaunya, tiada suatupun lagi yang tinggal. Ya Allah!jika sebetulnya yang demikian itu telah ku perbuat untuk mencari keredhaan-Mu lepaskanlah kami dari dalam gua ini." Maka bergoncanglah batu besar itu dan mereka pun terus berjalan keluar.

0 Comments:

Post a Comment