14 Mei 2010

Nabi saw bersabda kepada Ibnu Abbas:
" Wahai anak muda, aku akan mengajar kamu beberapa kalimat: 
"Jagalah Allah nescaya Dia akan menjagamu."
Jagalah Allah nescaya engkau mendapatkan Nya ada di hadapanmu . 
Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah.
Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah.   
Ketahuilah, bahawa sekiranya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu, dan sekiranya mereka berkumpul untuk menimpakan mudarat kepadamu dengan sesuatu ,nescaya mereka tidak mampu menimpakan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Qalam telah diangkat dan lebaran-lebaran telah mengering."  ( Hadis riwayat al-Tarmizi)

0 Comments:

Post a Comment