21 Mei 2010

2 Maksud ayat-ayat AllahPertama: Ayat-ayat takwiniyah- iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di dalam alam ini, yang ada di dalam diri manusia, ufuk, yang dihamparkan di setiap tempat untuk membawa manusia kepada-Nya dan memberikan petunjuk kepada mereka tentang keberadaan-Nya.


Contoh1 : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) surah Ali-Imran 190.


Contoh 2: Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan.(Dalil-dali dan bukti kekuasaan Allah SWT)
surah al-Dzariat 21 


Kedua: Ayat-ayat Tanziliah-Iaitu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasulnya yang berupa wahyu yang disudahi dengan Al-Quran Al-Karim. 

0 Comments:

Post a Comment