14 September 2015

Awas...Wabak turun sekali dalam setahun

RASULULLAH Saw bersabda, “Tutuplah bejana-bejana serta tutup dan ikatlah lobang tempat air minum. Sebab, dalam setahun ada satu malam yang di dalamnya turun suatu wabak. Tidaklah wabak itu melewati suatu bejana yang tidak tertutup atau tempat air minum yang tidak terikat melainkan sebahagian dari wabak itu akan turun ke dalamnya.” (HR. Muslim)

Kedoktoran telah menetapkan bahawa Rasulullah sebagai model pertama kaedah penjaga kesihatan melalui tindakan pencegahan dari penyakit mewabak atau penyakit menular. Telah jelas bahawa penyakit menular akan menyebar pada musim-musim tertentu setiap tahunnya (mempunyai siklus tertentu)....


Sebagain contoh adalah penyakit campak dan kelumpuhan pada anak-anak yang banyak terjadi pada bulan September dan Oktober. Penyakit tifus banyak terjadi pada musim panas. Adapun penyakit kolera terjadi setiap tujuh tahun, sedangkan cacar setiap tiga tahun sekali.

Hal ini menjelaskan pada kita tentang keajaiban ilmiah dalam sabda Rasulullah, “Sebab, dalam setahun itu ada satu malam yang di dalamnya turun suatu wabak…” yaitu wabah musiman dan ia mempunyai waktu-waktu tertentu  (Nabi Sang Tabib/ IP)

0 Comments:

Post a Comment