11 Jun 2014

Hadis Khusus Untuk Ustaz Azhar

Ada sebuah hadits marfu’ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra tentang keberkatan poligami. Sa’id bin Jubair ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, “Apakah kamu sudah menikah?” Aku menjawab, “Tidak.” Ia kemudian berkata, “Menikahlah, kerana orang yang terbaik dari ummat ini adalah seorang yang paling banyak Isterinya.” (HR.Bukhari no. 4681)


0 Comments:

Post a Comment