16 April 2014

Soalan : Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb,
Kelmarin malam saya solat Isya’ , kerana lupa, dirakaat ketiga saya salam. Setelah salam saya baru ingat, terus saya berdiri dan lanjutkan satu rakaat. Pertanyaan, apakah benar yang saya lakukan? Apakah juga mesti sujud sahwi?

Jawab: voa-islam.com
Wa’alaikum Salam Wr. Wb.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat Anda shalat Isya’ hanya tiga rakaat karena lupa, kemudian setelah salam berdiri lagi untuk menambah satu rakaat, itu sudah benar. Karena jarak antara salam dan ingat cuma sebentar.
Disebutkan dalam kitab Maa Laa Yasa’ al-Muslima Jahluhu oleh DR. Shalah Shawi dan DR. Abdullah al-Mushlih (hal. 161-162), tentang sebab-sebab sujud sahwi, “Dan jika ia telah salam sebelum sempurna shalat, ia sempurnakan shalatnya itu, kemudian sujud sahwi, jika jaraknya belum lama.”
Sujud sahwinya tersebut dikerjakan sesudah salam sebanyak dua kali. Ini yang lebih utama berdasarkan hadits dalam Shahihain, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah shalat Dzuhur atau Ashar bersama para sahabatnya. Baru dua rakaat beliau salam. Kemudian beliau menuju ke sebuah kayu di masjid depan dan meletakkan tangannya di atasnya. Di tengah-tengah jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar, keduanya segan untuk berbicara kepada beliau. Segera muncul kesimpulan orang-orang yang berkata, “Shalat telah diqashar.”
Di antara jama’ah terdapat seseorang yang dijuluki Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan Dzul Yadain, dia berkata, “Wahai Nabiyallah, apakah Anda lupa atau shalat diqashar?” Lalu beliau menjawab, “tidak kedua-duanya.” Mereka menjawab, “Berarti Anda lupa ya Rasulallah.” Beliau menjawab, “Dzul Yadain benar.” Lalu beliau berdiri dan shalat dua rakaat lalu salam. Kemudian beliau Shallallahu 'alaihi wasallam sujud sahwi dua kali. (Muttafaq ‘alaih).
Jika ingatnya sudah ada jeda cukup lama, seperti sudah ke kamar kecil, makan, jalan-jalan atau semisalnya, lalu ingat kalau shalat Isya’nya baru tiga rakaat, maka ia mengulangi shalatnya tersebut sebanya empat rakaat saat ia ingat. Wallahu A’lam. [PurWD/voa-islam.com]

0 Comments:

Post a Comment