23 Ogos 2017

15 SEBAB HILANGNYA KEBERKATAN HIDUP

Berkat adalah sesuatu yang tumbuh dan makin bertambah kebaikannya, sedangkan tabarruk adalah do’a seorang manusia atau selainnya untuk memohon keberkatan.
Allah SWT menjadikan berkat ini hanya di berikan kepada  hamba-hamba- Nya yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh.
Firman Allah SWT dalam surat Al-A’raaf ayat  96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون.َ
Ertinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".

Ada Beberapa faktor dicabutnya keberkatan manusia dalam menjalani kehidupan diantaranya adalah :
1. Tidak Adanya Iman dan Taqwa Serta Tidak Ada Perasaan Takut Kepada Allah SWT.
Jika anda tidak bertaqwa dan tidak takut kepada Allah SWT, maka tidak ada kebaikan dan berkah di dalam kehidupan anda, Anda tidaklah dinamakan sebagai orang yang benar-benar beriman.

2. Tidak Ikhlas Dalam Beramal Ibadah.
Allah SWT tidak memberikan berkah-Nya kepada kita apabila kita tidak menyiramkan air keikhlasan terhadap amal perbuatan kita.
....

3. Tidak Mengingati Allah SWT dalam setiap perbuatan dan tidak Melakukan Ibadah kepada-Nya.
Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan Bismillah, maka perbuatan itu terputus untuk memperoleh kebaikan dan keberkatan, bahkan perbuatan tersebut akan disertai oleh syaitan. Segala sesuatu yang berhubungan dan disertai syaitan, maka berkatnya akan hilang.

4. Makan Minum Yang haram Dan Yang Dihasilkan Dari Sumber Yang Haram.
Allah SWT tidak akan memberkati harta yang kita miliki yang di dapat dari jalan yang haram, karena itulah yang akan menyebabkan kita menerima azab dan siksa Allah.

5. Tidak Berbakti Kepada Kedua 0rang Tua Dan Mensia-Siakan Hak Anak-anak.
Tidak ada kebaikan dan keberkatan dalam kehidupanmu jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua,  yang menyebabkan keberadaan kita di dalam kehidupan ini, yang lelah terjaga saat malam karenamu ; agar kita menjadi manusia yang soleh.

6. Memutus Hubungan Silaturahmi Dan Hubungan Kekerabatan.
Allah SWT tidak akan memberkati harta, tempat tinggal, umur dan Anak-anak kita jika kita tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan saudara mara kita.

7. Bersikap Bakhil Dan Tidak  Berberinfak.
Allah SWT tidak akan memberkati harta yang hanya disimpan oleh pemiliknya dan enggan untuk menginfakkannya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan bakhil yang sangat tercela dan dibenci oleh Allah SWT.

8. Tidak Bertawakal Kepada Allah SWT Dengan Sebenar-benarnya Tawakal.
Tidak ada kebaikan dan keberkatan dalam setiap hidup, jika seseorang dalam setiap aktivitinya hanya bersandar pada usahanya saja tanpa menyandarkan dirinya pada Allah SWT.

9. Tidak Redha Terhadap Apa Yang Diberikan Allah SWT Dan Tidak Pernah Merasa Puas ( Tidak Qana’ah).
Tidak akan ada kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita jika kita tidak redha terhadap apa-apa yang diberikan Allah SWT kepadamu, dan tidak merasa puas dengan apa yang ada padamu. Ketika itu engkau dalam keadaan terhina disisi Allah.

10. Melakukan Perbuatan Maksiat Dan Dosa, Serta Tidak Bertaubat Dan Beristighfar.
Tidak akan ada kebaikan dan keberkatan pada harta ahli maksiat dan tidak akan ada keberkatan dan pertumbuhan pada harta seorang pendosa. Karena Allah SWT telah menjanjikan kepada ahli maksiat dan pendosa akan kehidupan yang sempit dan sulit.

11. Tidak Mendidik Anak Dengan Ajaran Agama.
Anak kita adalah tumpuan hati kita, pengharum jantung kita, pewangi aroma dunia dan buah kehidupan kita. Siapa saja yang berlaku buruk terhadap anak maka ia telah merugi dan telah melakukan perkara yang tidak patut di lakukan. Anak kita adalah madu kehidupan kita.

12. Berbuat Kerosakan Di Atas Muka Bumi.
Tidak akan ada kebaikan ataupun keberkatan dalam kehidupan orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi ini. Karena mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah SWT

13. Tidak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya.
Jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan-Nya, maka tidak akan ada kebaikan, keberkatan dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah SWT.

14. Pertengkaran Dan Perselisihan Antara Suami-isteri.
Tidak ada kebaikan dan keberkahan, juga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan seluruhnya jika terdapat  pertengkaran dan perselisihan, apapun penyebabnya. Terlebih jika semua itu terjadi diantara pasangan hidup, laki-laki dan perempuan yang diikat oleh perjanjian yang kuat lagi kokoh.

15. Mendoakan Kecelakaan Bagi Diri Sendiri, Anak-anak dan Harta benda.
Tidak ada kebaikan dan keberkatan pada diri kita, anak kita atau harta benda kita,  jika kita mendoakannya dengan kecelakaan, karena terkadang Allah SWT mengabulkan doa kita pada saat itu, maka terjadilah musibah dan kita menyesal ketika penyesalan tak berguna lagi.
Ya Allah jauhkan diri kami dari sikap yang buruk serta hindarkan kami dari kehidupan yang tidak di berkati. Mudah-Mudahan hidup kami akan sentiasa berada dalam bimbingan-Mu.  Aamiinn Yaa Robbal 'Aalamiin !!!!!
Sumber (Ustaz Sihabuddin Muhaemin).
ILMU ITU MILIK ALLAH SWT UNTUK DISEBARKAN.

0 Comments:

Post a Comment