21 Jun 2018

Pahala kebaikan adalah kebaikan (yang dilakukan) setelahnya. Siapa beramal kebaikan diikuti kebaikan berikutnya, itu sebagai tanda diterimanya amal kebaikan pertama

SELEPAS Idul Fitri, salah satu yang dicemaskan generasi salaf adalah bukan seberapa banyak yang telah diamalkan di bulan Ramadhan, tapi seberapa diterima oleh Allah Subhanahu wata’ala.  Ibnu Rajab Al-Hanbali Rahimahullah berkata: “Para (generasi) salaf, enam bulan pasca Ramadhan mereka gunakan untuk memohon -berdoa dan beramal- pada Allah agar seluruh amalan di bulan Ramadhan diterima oleh-Nya”.

Umar bin Abdul Aziz, Sang Khalifah kenamaan dinasti Umawi suatu saat berpidato di hadapan rakyatnya sehabis shalat `Idul Fitri: “Wahai rakyat sekalian! Kalian telah berpuasa selama 30 hari, dan telah shalat malam selama 30 hari. Sekarang (tiba saatnya) kalian keluar dari bulan Ramadhan untuk memohon pada Allah agar semuanya diterima”.

Untuk mengetahui amalan diterima atau tidak di bulan Ramadhan, ada 5 tanda –yang disarikan dari kitab “Lathaa`ifu al-Ma’aarif” (1999: 221, 222 dan 224) karya Ibnu Rajab Al-Hanbali Rahimahullah- yang menunjukkan bahawa amal atau ibadah mukmin diterima di bulan Ramadhan:

Pertama, Memiliki persepsi yang benar terkait amal yang dilakukan. Amal yang dilakukan di bulan
Ramadhan tidak sampai membuatnya membeda-bedakannya dengan bulan yang lain.  Ketika Bisyr Rahimahullah ditanya tentang orang yang bersungguh-sungguh beribadah hanya di bulan Ramadhan, beliau menjawab:

بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها

“Sejelek-jelak kaum adalah yang hanya mengenal hak-hak Allah di bulan Ramadhan saja. Sesungguhnya orang saleh adalah yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun.”


Kedua, tidak “Ramadhan oriented” tapi “Rabb Oriented”. Ketika Asy-Syibli Rahimahullah ditanya mengenai amalan mana yang lebih utama antara Rajab dan Sya’ban, beliau menjawab:

كن ربانيا ولا تكن شعبانيا

“Jadilah orang yang Rabbani, dan jangan menjadi orang Sya’bani.” Kata ‘Sya’baniyan’ juga boleh diganti dengan ‘Ramadhaniyan’. Artinya, beramal tidak tergantung bulan, tapi tergantung Tuhan (Allah).”

Ketiga, dilakukan secara berterusan atau berkesinambungan. Kalau di bulan Ramadhan ia puasa, membaca Al-Qur`an dan qiyamul lail, di bulan-bulan lain juga mengamalkannya secara berterusan. Ketika Aisyah Radhiyallahu ‘anha ditanya; apakah Rasulullah mengkhususkan hari-hari tertentu (untuk beramal)? Beliau menjawab:

لا كان عمله ديمة

“Tidak. Amalan beliau adalah berkesinambungan (berterusan)” (HR. Bukhari dan Muslim) Di hadits shahih lain disebutkan, “Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqamah, meski sedikit.”

Keempat, diberi taufik atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wata’ala untuk mengamalkan kebaikan setelahnya. Sebagian ulama berkata:

ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها

“Pahala kebaikan adalah kebaikan (yang dilakukan) setelahnya. Barangsiapa beramal kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan berikutnya, maka itu sebagai tanda diterimanya amal kebaikan yang pertama. Sementara orang yang melakukan amal keburukan setelah kebaikan, itu sebagai tanda amal tak diterima.”

Karena itulah, Ibnu Rajab Rahimahullah berkata:

من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية

“Barangsiapa yang mengamalkan beberapa ketaatan dan menyelesaikannya, maka tanda amal itu diterima adalah ketika berlanjut (bersambung) dengan ketaatan yang lain. Sedangkan tanda amal tertolak ketika beriring maksiat setelahnya.”

Kelima, tak lupa bersyukur kepada Allah yang memudahkan dan memberinya taufik untuk beramal. Ketika Wahab bin Warad ditanya mengenai pahala amalan tertentu seperti thawaf dan semacamnya, beliau menjawab:

لا تسألوا عن ثوابه ولكن اسألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه

“Jangan bertanya tentang pahalanya, tapi bertanyalah: apa kamu sudah bersyukur kepada Allah yang telah memberi taufik dan pertolongan untuk melakukan (amal kebaikan tersebut).”

Jadi, jika kita memiliki persepsi yang benar mengenai amal, tidak “Ramadhan oriented”, amal berterusan, diberi taufik untuk melakukan kebaikan lainnya dan tak lupa bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang diberikan oleh-Nya, maka kemungkinan besar –wallahu a’lam- Allah Subhanahu wata’ala telah menerimanya.*/
sumber (Mahmud Budi Setiawan /hidcom)

0 Comments:

Post a Comment