29 September 2021

 


14 September 2021

Ubat lupa


Baca 10 ayat surah al-Baqarah seperti berikut:
i-4 ayat awal surah
ii-Ayat kursi dan dua ayat selepasnya
iii- 3 ayat terakhir al-Baqarah


 

;;