06 April 2021

3 Jenis kegembiraan


i.Kegembiraaan yang berpunca daripada dunia adalah kegembiraan anak kecil.

ii.Kegembiraan yang berpunca daripada pujian yang baik adalah kegembiraan orang-orang besar.

iii.Kegembiraan yang berpunca daripada apa yang ada di sisi Allah SWT adalah kegembiraan para Wali dan orang-orang pilihan Allah SWT

0 Comments:

Post a Comment