04 Disember 2020

Ibnul Qayyim : 4 Jenis pergaulan


 Ibnul Qayyim
dalam Badaai’ Al-Fawaid:

a. Bergaul seperti orang yang memerlukan makanan, terus diperlukan setiap waktu, contohnya adalah bergaul dengan para ulama.

b. Bergaul seperti orang yang memerlukan ubat, diperlukan ketika sakit saja, contohnya adalah bentuk muamalat, kerja sama, berdiskusi, atau berubat saat sakit.

c. Bergaul yang malah mendapatkan penyakit, misalnya ada penyakit yang tidak dapat diubati, ada yang kena penyakit bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas sehingga tak mampu berbicara.

d. Bergaul yang malah mendapatkan racun, contohnya adalah bergaul dengan ahli bid’ah dan orang sesat, serta orang yang menyesatkan yang lain dari jalan Allah yang menjadikan sunnah itu bid’ah atau bid’ah itu menjadi sunnah.

0 Comments:

Post a Comment