29 Disember 2020

Berkat Mandi Hujan

Kisah Anas bin Malik ra

قَالَ أَنَسٌ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»


Anas berkata: Kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kehujanan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyingkap pakaiannya agar terkena air hujan. Kami bertanya: Ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini?

Beliau menjawab, “Kerana ia baru saja datang dari Tuhannya ta’ala.” (HR. Muslim)

An Nawawi menjelaskan hadis ini,

“Maknanya bahawa hujan adalah rahmat, ia baru saja diciptakan Allah ta’ala. Maka kita ambil keberkatannya. Hadis ini juga menjadi dalil bagi pernyataan sahabat-sahabat kami bahwa dianjurkan saat hujan pertama untuk menyingkap –yang bukan aurat-, agar terkena hujan.” (Al Minhaj)

Ibnu Rajab dalam Fathul Bari menyebutkan bahawa para sahabat Nabi pun sengaja hujan-hujanan seperti Usman bin Affan. Demikian juga Abdullah bin Abbas, jika hujan turun dia berkata: Wahai Ikrimah keluarkan pelana, keluarkan ini, keluarkan itu agar terkena hujan. Ibnu Rajab juga menyebutkan bahawa Ali bin Abi Thalib jika sedang hujan, keluar untuk hujan-hujanan. Jika hujan mengenai kepalanya yang gundul itu, dia mengusapkan ke seluruh kepala, wajah dan badan kemudian berkata: Keberkahan turun dari langit yang belum tersentuh tangan juga bejana.

Abul Abbas Al Qurthubi juga menjelaskan,

“Ini yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mencari keberkahan dengan hujan dan mencari ubat. Kerana Allah ta’ala telah menamainya rahmat, diberkati, suci, sebab kehidupan dan menjauhkan dari hukuman. Diambil dari hadis: penghormatan terhadap hujan dan tidak boleh merendahkannya.” (Al Mufhim)

Bahkan para ulama; Al Bukhari dalam Shahihnya dan Al Adab Al Mufrod, Muslim dalam Shahihnya, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya, Ibnu Hibban dalam shahihnya, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubro. Semuanya menuliskan bab khusus dalam kitab-kitab hadits mereka tentang anjuran hujan-hujanan.

sumber

20 Disember 2020


ADA sebuah hikayat masyhur, yang menyebutkan bahawasannya suatu saat Atha` bin Sa`ib Al Kufi terlibat percakapan dengan Khalifah dari Bani Umayyah Hisyam bin Abdil Malik. Hisyam saat itu bertanya,”Wahai Atha’, apakah engkau memiliki pengetahuan menganai para ulama di seluruh negeri?” Atha’ pun menjawab,”Saya tahu, wahai Amirul Mukminin.”

Lantas Hisyam pun bertanya,”Siapa faqih penduduk Madinah?” Lantas Atha’ pun menjawab,”Nafi’, hamba Ibnu Umar.”

Hisyam pun bertanya kembali,”Kemudian, siapa faqih penduduk Makkah?” Atha’ pun menjawab,”Atha’ bin Rabah.” Hisyam pun bertanya kembali,”Ia hamba atau bangsa Arab?” Atha’ pun menjawab,”Ia hamba.”

Hisyam lalu bertanya,”Siapa faqih penduduk Yaman?” Atha’ pun menjawab,”Thawus bin Kaisan.” Lalu Hisyam bertanya,” Ia hamba atau dari bangsa Arab?” Atha’ pun menjawab,”Ia hamba.”

Lantas Hisyam bertanya,”Siapa faqih penduduk Syam?” Atha’ menjawab,”Makhul.” Hisyam kembali bertanya,”Ia hamba atau dari bangsa Arab?” Atha’ pun menjawab,”Ia hamba.”

Hisyam bertanya kembali,”Siapa faqih penduduk Jazirah?” Atha’ menjawab,”Maimun bin Mihran.” Hisyam pun bertanya,”Ia hamba atau dari bangsa Arab?” Atha’ pun menjawab,”Ia hamba.”

Hisyam lalu bertanya,”Lalu siapa faqih penduduk Khurasan?” Atha’ menjawab,”Dhahak bin Muzahim.” Hisyam bertanya,”Ia hamba atau bangsa Arab?” Atha’ menjawab,”Ia hamba.”

Hisyam masih bertanya,”Siapa faqih penduduk Bashrah?” Atha’ pun menjawab,”Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Sirin.” Lantas Hisyam bertanya,” Keduanya hamba atau dari bangsa Arab?” Atha’ pun menjawab,”Keduanya hamba.”

Hisyam bertanya kembali,”Lalu siapa faqih dari penduduk Kufah?” Atha’ menjawab,”Ibrahim An Nakha’i” Hisyam lantas bertanya,”Ia hamba atau dari bangsa Arab?” Atha’ pun menjawab,”Ia dari bangsa Arab.” Hisyam pun berkata,”Hampir saja nyawaku melayang!” (Ath Thabaqat As Saniyah, hal. 43)

Walhasil, tidak ada dalam peradaban manapun di mana para hamba banyak yang menjadi  cendekiawan, yang melebihi orang-orang merdeka, kecuali dalam peradaban Islam!  copyedit

18 Disember 2020

Keutamaan Selawat Hari Jumaat


 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلاَةَ أُمَّتِى تُعْرَضُ عَلَىَّ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَىَّ صَلاَةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّى مَنْزِلَةً

“Perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap Jum’at. Kerana selawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jum’at. Barangsiapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti.” (HR. Baihaqi dalam Sunan Al Kubro. Hadits ini hasan ligoirihi –yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya-)

Amalkanlah Selawat Berikut

Di antara selawat yang dianjurkan yang dapat kita amalkan adalah:

[1] Dari Zaid bin Abdullah berkata bahawa sesungguhnya mereka dianjurkan mengucapkan,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ

Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad Nabi yang Ummi]” 

(Fadhlu Ash Sholah ‘alan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam no. 60. Syaikh Al Albani mengomentari bahawa hadits ini shohih)


[2] Dari Ka’ab bin ‘Ujroh, beliau mengatakan,

“Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahu bagaimana kami mengucapkan salam padamu. Lalu bagaimana kami bershalawat padamu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ucapkanlah,

اللَّهُمَّ صّلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad kama shollaita ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid” [Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan kerabatnya karena engkau memberi shalawat kepada kerabat Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia] (Fadhlu Ash Sholah ‘alan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam no. 56. Syaikh Al Albani mengomentari bahwa sanad hadits ini shohih)


[3] Dalam riwayat Bukhari no. 3370 terdapat lafazh shalawat sebagai berikut,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى 

مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad dan kerabatnya kerana engkau memberi selawat kepada Ibrahim dan kerabatnya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan kerabatnya kerana engkau memberi keberkahan kepada Ibrahim dan kerabatnya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia]

Itulah bacaan selawat yang dapat kita amalkan dan hendaknya kita mencukupkan diri dengan selawat yang telah diajarkan oleh Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam. Janganlah kita mengamalkan selawat yang sebenarnya tidak ada tuntunan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, apalagi mengandung kesyirikan semacam selawat nariyah. perlu pembahasan tersendiri untuk membahas selawat nariyah ini.

copyedit


04 Disember 2020


 Ibnul Qayyim
dalam Badaai’ Al-Fawaid:

a. Bergaul seperti orang yang memerlukan makanan, terus diperlukan setiap waktu, contohnya adalah bergaul dengan para ulama.

b. Bergaul seperti orang yang memerlukan ubat, diperlukan ketika sakit saja, contohnya adalah bentuk muamalat, kerja sama, berdiskusi, atau berubat saat sakit.

c. Bergaul yang malah mendapatkan penyakit, misalnya ada penyakit yang tidak dapat diubati, ada yang kena penyakit bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas sehingga tak mampu berbicara.

d. Bergaul yang malah mendapatkan racun, contohnya adalah bergaul dengan ahli bid’ah dan orang sesat, serta orang yang menyesatkan yang lain dari jalan Allah yang menjadikan sunnah itu bid’ah atau bid’ah itu menjadi sunnah.

;;