28 Oktober 2020

BULAN Rabiul Awal identik dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Umat Islam di seluruh dunia pun merayakan maulid dengan suka cita. Berbagai kegiatan diadakan dengan beragam adat dan budaya yang turut mewarnainya.

Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW memang merupakan hal yang baru dan tidak ada pada masa rasul. sekalipun demikian, para ulama berbeza pendapat tentang hukum menggelar perayaan maulid di bulan Rabiul Awal ini.

Berikut pandangan para ulama tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW:

1-Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani

Imam Ibnu Hajar mengakui kegiatan tahunan ini merupakan perkara bid’ah. Namun, jika pelaksanaannya dilakukan dengan kegiatan baik dan menghindari amalan yang mengandung dosa, maka Maulid Nabi merupakan bid’ah hasanah (perkara baru yang baik).

“Perayaan Maulid Nabi SAW termasuk perkara bid’ah yang tidak ada contoh dari kalangan salaf generasi sahabat, tabiin dan tabiit tabiin. Akan tetapi perayaan Maulid Nabi SAW perbuatan baik dan buruk. Siapa saja yang merayakannya dan mampu melakukan perbuatan baik dan menghindari yang buruk maka ini termasuk bid’ah hasanah.”

2-Imam As-Suyuti

Perayaan maulid disebut Imam As-Suyuti sebagai bid’ah hasanah kerana biasanya diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, seperti membaca Alquran, hadis dan berkumpul bersama saudara Muslim lain.

“Menurutku bahawa perayaan Maulid Nabi SAW dengan cara berkumpulnya sekelompok manusia, membaca Alquran, membaca hadis Nabi, kemudian dihidangkan makanan untuk para hadirin maka ini termasuk perbuatan bidah hasanah yang pelakunya mendapatkan pahala. Sebab dalam perayaan tersebut ada unsur mengagungkan Nabi SAW, menampakkan kebahagiaan dan senang dengan kelahiran Nabi SAW.”

3-Imam Abu Syamah

Imam Abu Syamah juga menilai maulid nabi merupakan bid’ah yang baik kerana perayaan ini muncul disebabkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.

“Di antara yang termasuk bidah yang baik dizaman sekarang adalah perayaan Maulid Nabi SAW. Di dalamnya dilakukan sadaqah, kebahagaiaan dengan kelahiran Nabi SAW. Hal ini muncul kerana rasa mahabbah atau cinta kepada Nabi SAW. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia diutusnya Nabi SAW kepada kita semua.”

4-Imam Ibnu Taimiyah

Maulid Nabi dijelaskan Imam Ibnu Taimiyah sebagai bid’ah yang tidak dianjurkan untuk dilakukan seorang Muslim. Hal ini kerana perayaan ini tidak diajarkan dalam syariat baik di Alquran dan hadis.

“Melakukan sesuatu kebiasaan selain kebiasan syar’i seperti menghidupkan malam maulid Nabi SAW, malam bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, hari Jumat awal bulan Rajab adalah termasuk bidah yang tidak dianjurkan ulama salaf untuk melakukannya.”

5-Imam Asy-Syatibi

Maulid Nabi dikatakan Imam Asy-Syatibi sebagai bid’ah munkaroh yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim.

“Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam pembahasan bidah munkaroh, diantaranya adalah gerakan gerakan khusus ketika zikir dengan suara bersama-sama. Dan juga perayaan Maulid Nabi SAW.”

6-Syekh bin Baaz

Syekh bin Baaz menilai perayaan ini sebagai bid’ah yang tidak boleh dilakukan kerana Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Generasi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga tidak pernah melakukannya.

“Perayaan Maulid Nabi SAW hukumnya bid'ah. Tidak boleh melakukannya menurut pendapat shahih dari ulama. Sebab Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Begitu juga generasi terbaik setelah mereka. Perayaan Maulid Nabi SAW baru muncul pada masa kejayaan syiah. Maka tidak boleh taqlid Kepada perbuatan syiah.” 

SUMBER:SINI

0 Comments:

Post a Comment