17 Oktober 2020


1-Selalu mengingati bahawa waktu adalah modal kehidupan di dunia

2-Memahami hakikat waktu sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak.

3-Mengambil pelajaran dari para ulama terdahulu (as-Salaf ash-Shalih) dalam pemanfaatan waktu.

4-Berdoa kepada Allah, memohon keberkatan waktu yang dimiliki.

5-Berlaku zuhud di dunia dan berharap (kebahagiaan) di akhirat.

6-Takut kepada Allah dan tidak menyia-nyiakan nikmat waktu.


0 Comments:

Post a Comment