12 Januari 2020

Jom Buka Pintu Langit

1-Kenapa kita mesti membuka pintu langit
Al-Quran surah Az-Zaariyat ayat 22
Dan di langit terdapat (sebab-sebab) razekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.

Al-Quran surah Yunus ayat 31
Katakanlah: “Siapakah yang memberi razeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?“ Maka mereka akan menjawab: “Allah“. Maka katakanlah “Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?“

Al-Quran surah Saba' ayat 24
Katakanlah: “Siapakan yang memberi razeki kepadamu dari langit dan dari bumi?“ Katakanlah: “Allah“, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

2-Cara membuka pintu langit
Dari Abu Ayyub ,Rasulullah SAW bersabda:"Empat rakaat sebelum Zohor tanpa diselangi salam,maka akan dibukakan pintu-pintu lagi bagi empat rakaat tersebut"(Hadis riwayat : Abu Daud.Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah)

0 Comments:

Post a Comment