27 April 2019

Surah At-Taubah. ayat 112 
a. Suka berjihad
b.Sering bertaubat
c.Terus beribadat
d.Senang memuja dan memuji Allah
e.Melaksanakan puasa
f.Suka rukuk kepada Allah
g.Suka sujud kepadaNya
h.Melaksanakan amar ma'ruf
i.Mencegah kemungkaran
j.Selalu menjaga hukum Allah

0 Comments:

Post a Comment