10 Oktober 2018

Perhatian Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam terhadap masa depan umatnya sangat besar. Wujud perhatian beliau terzahir dalam banyak hal. Salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan.
Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, “Ya Allah, siapa yang memikul tugas mengurusi umatku kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; dan siapa yang memikul tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia.” (HR Muslim dan Ahmad)
Doa Rasulullah di atas menyiratkan dua tipikal pemimpin yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pemimpin yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula yang memudahkan mereka.

Pemimpin yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa ke mudahan dari beliau. Sebaliknya, pemimpin yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis tadi bersifat umum, mencakup dunia akhirat.
As-Shan’ani berkata, “Kesusahan dalam hadis, mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi.” Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pemimpin disebutkan dalam hadis lain. Rasulullah bersabda, “Siapa yang diamanahi mengurusi umat ku lalu menyusahkan mereka, maka baginya Bahlatullahi? Para sahabat bertanya, apakah itu Bah latul lahi? Ra sulullah menjawab, ‘Laknat Allah’.” (HR Abu Awanah dalam kitab sahihnya).
Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayang-Nya. Padahal, jawatan adalah amanah yang sangat berat. Tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pemimpin kerajaan itu bakal dikenang oleh rakyatnya sebagai pemimpin yang gagal. Pemimpin kerajaan seperti itu justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya.
Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan itu akan terus berlanjut di akhirat. “Tidaklah seorang di amanahi memimpin suatu kaum ke mudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya maka diharamkan baginya syurga.” (Bukhari dan Muslim).

Sebaliknya, jika seorang Pemimpin kerajaan boleh memberikan kemudahan (yang tidak melanggar syariat) maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah.
Bila pertolongan Allah sudah turun maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah, sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, iaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. (sumber SINI)

0 Comments:

Post a Comment