14 Julai 2018

3 Hadis Top di Zaman Malaysia Baru

Hadis 1
Dari Urs bin Amirah ra, Rasulullah SAW bersabda," Jika maksiat dilakukan di bumi maka siapa yang melihatnya,lalu mengingkarinya dan membencinya,maka di dihukumi seperti orang yang tidak mengetahui kemaksiatan tersebut dan siapa yang ridha dengan kemaksiatan meski ia tidak sedang berada di tempat, maka dihukumi seperti orang yang menyaksikannya".( Hadis Hasan, riwayat Abu Daud)

Hadis 2
Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra,suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah, Salah satu sebda beliau adalah, " Jangan kewibawaan manusia menghalagi kalian untuk mengatakan kebenaran,"(Hadis Sahih,riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah)

Hadis3
Dari Anas bin Malik ra, ditanyakan kepada Rasulullah saw, "Bilakah amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan?, lalu beliau menjawab, "Manakala pemimpin diambil dari kalangan orang muda dan bodoh, ramai orang tua berbuat maksiat,dan manakala ilmu tidak diamalkan kecuali untuk tujuan duniawi (Hadis Hasan Riwayat Ibnu Majah)

0 Comments:

Post a Comment