28 Mac 2018

PRU dah dekat...Ingat Pesan Ibnu Khuldun

Pesan Ibnu Khaldun dalam Mukadimah-nya menyebutkan tujuan dari praktik As-Siyasah As-Syar’iyah(Contoh- mengundi dalam PRU) adalah: Iqomatud din wa siyasatud dunya bihi (menegakkan agama Islam, dan mengatur urusan dunia ini dengannya)

0 Comments:

Post a Comment