07 Februari 2017

Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa menyedekahkan dua pasangan kuda fisabilillah, nescaya akan dipanggil di syurga kelak; wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Jika ia ahli solat, ia akan dipanggil dari pintu solat. Jika ia ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan jika termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu A-Rayyan.” (HR. Bukhari dan Muslim).


0 Comments:

Post a Comment