24 Februari 2016

Neraka Haram Untuk Orang ini

Hadis
Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: ” Rasulullah SAW bersabda: “Sukakah engkau semua saya beritahu tentang siapakah orang yang diharapkan masuk neraka atau kepada siapakah neraka itu diharamkan memakannya? Neraka itu diharamkan untuk orang yang dekat pada orang ramai – yakni baik dalam bergaul, lemah-lembut, berhati tenang – tidak gelabah dalam menghadapi sesuatu -serta bersikap mudah – yakni mudah dimintai pertolongan.”
[HR Imam Tirmidzi/hidcom]

0 Comments:

Post a Comment