07 Disember 2015

Oleh: Badrul Tamam
Al-Hamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulillah –Shallallahu 'Alaihi Wasallam-, keluarga dan para sahabatnya.
Ulama sepakat, berdiri di solat fardhu adalah salah satu rukun solat. Tidak sah solat bagi orang yang mampu berdiri, kecuali dengan berdiri. Dasarnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
“Peliharalah segala solat (mu), dan (peliharalah) solat wusthaa.

Berdirilah kerana Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk.” (QS. Al-Baqarah: 238)
Juga sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam kepada ‘Imran bin Husain yang mengalami wasir,
صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
“Solatlah kamu dengan berdiri, jika tidak mampu maka solatlah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka solatlah dengan berbaring.” (HR. Al-Bukhari)

Syaikh Al-Bassam di Taudhih Al-Ahkam berkata tentang hadits Imran di atas, “Hadits ini menunjukkan tentang urutan solat fardhunya orang sakit. Ia wajib berdiri jika mampu melakukannya, kerana berdiri salah satu rukun solat fardhu, walaupun ia sambil bersandar atau bertumpu kepada tongkat, dinding, atau yang semisalnya.”
Seseorang tidak boleh berpindah dari satu urutan ke urutan berikutnya kecuali kerana benar-benar tidak mampu atau sangat kepayahan sehingga menghilangkan kekhusyu’an, kerana khusyu’ merupakan tujuan utama dari solat.
Imam Al-Syaukani berkata,....lagi

وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه
“Hadits Imran menunjukkan bolehnya shalat dengan duduk bagi orang yang memiliki udzur tidak mampu berdiri, dan orang yang berudzur tidak mampu duduk boleh shalat dengan berbaring.” (Nailul Authar: 3/225)
Berdasarkan hadits ini juga, orang yang mengerjakan shalat fardhu dengan duduk padahal ia mampu berdiri, maka shalatnya batil.
Jika seseorang tidak mampu berdiri, maka ia shalat dengan duduk. Jika ia mampu ruku’ dan sujud dengan sempurna, ia lakukan dengan sempurna. Jika tidak, maka ia berisyarat dengan menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku’nya. Jika tidak mampu dengan duduk, ia shalat dengan berbaring. Yang paling utama, miring di atas lambung kanan dengan menghadap kiblat. Ruku’ dan sujudnya dengan isyarat. Yang utama dengan kepalanya, dengan menjadikan sujud lebih rendah daripada ruku’. Jika tidak, maka dengan matanya, yaitu dengan menjadikan sujud lebih dari ruku’nya.
Semua ini menunjukkan bahwa shalat tidak gugur selama akal masih sadar (normal). Orang yang sakit parah, ia berisyarat dengan kepalanya, jika tidak mampu maka dengan matanya. Jika ia tidak mampu berisyarat dengan matanya, ia shalat dengan hatinya. Jika masih bisa membaca, ia membaca dengan lisannya, jika tidak bisa maka ia membaca dengan hatinya.
. . . shalat tidak gugur selama akal masih sadar (normal). Orang yang sakit parah, ia berisyarat dengan kepalanya, jika tidak mampu maka dengan matanya. . .
Penutup
Berdiri di shalat fardhu adalah rukun shalat. Tidak sah shalat tanpanya, yakni bagi yang mampu melakukannya. Siapa yang tak mampu berdiri, ia shalat sambil duduk dengan posisi yang dimampuinya. Tidak berdiri saat shalat fardhu adalah rukhsoh bagi yang tidak mampu. Dan rukhshoh tidak boleh dikerjakan kecuali saat adanya udzur yang membolehkan untuk melakukannya.
Maka keputusan sebagian orang yang menggampangkan urusan ini, ia shalat dengan duduk tanpa adanya udzur yang benar-benar, maka shalat mereka batal. Wallahu A’lam. [PurWD/voa-islam.com]

0 Comments:

Post a Comment